Zdjęcia stomatologiczne

1Pantomogram 70 PLN
2Cefalometria /Tele/ 70 PLN
3Pantomogram + CD 77,50 PLN
4Cefalometria /Tele/ + CD 77,50 PLN
5Pantomogram z pomiarami 100 PLN
6Pantomogram z opisem 100 PLN
7Pojedyncze zdjęcie zębowe 18 PLN
8Zdjęcie skrzydłowo-zgryzowe 20 PLN
9Zdjęcie zgryzowe 30 PLN
10Zdj. stawów skroniowo-żuchwowych 75 PLN
11Zdj. stawów skroniowo-żuchwowych w zwarciu 50 PLN
12Zdj. stawów skroniowo-żuchwowych z wkładką 100 PLN
13Zdjęcie żuchwy PA 40 PLN
14Zdjęcie żuchwy skos 40 PLN

Tomografia komputerowa stomatologiczna

1CBCT szczęki od 200 PLN
2CBCT żuchwy od 200 PLN
3CBCT szczęki i żuchwy od 350 PLN
4CBCT zatok od 170 PLN
5CBCT stawów skroniowo-żuchwowych /w zwarciu i rozwarciu/ 450 PLN
6CBCT stawów skroniowo-żuchwowych /w zwarciu lub rozwarciu/ 250 PLN
7CT obrotnika 300 PLN

USG – ultrasonografia

1USG jamy brzusznej 100 PLN
2USG prostaty 90 PLN
3USG Doppler tętnic 1 kończyny górnej/dolnej 150 PLN
4USG Doppler żył 1 kończyny dolnej/górnej 150 PLN
5USG Doppler żył 2 kończyn dolnych lub górnych 200 PLN
6USG Doppler tętnic 2 kończyn dolnych lub górnych 200 PLN
7USG Doppler żył i tętnic 2 kończyn dolnych 400 PLN
8USG Doppler żył i tętnic 2 kończyn górnych 400 PLN
9USG Doppler tętnic szyjnych 120 PLN
10USG tarczycy 120 PLN
11USG bioderek 120 PLN
12USG sutków 130 PLN
13Konsultacja chirurga naczyniowego 150 PLN

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA CAŁEGO CIAŁA

Szanowni Pacjenci, w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, przy każdym badaniu tomografii komputerowej z podaniem środka kontrastującego, obecny jest nieodpłatnie lekarz anestezjolog.
1TK zatok 200 PLN
2TK głowy 200 PLN
3TK głowy z kontrastem 300 PLN
4TK przysadki 200 PLN
5TK przysadki z kontrastem 300 PLN
6TK oczodołów 200 PLN
7TK uszu / piramid / 300 PLN
8TK twarzoczaszki 250 PLN
9TK kręgosłupa/1-en odcinek/ 250 PLN
10TK kręgosłupa/1-en odcinek/ z kontrastem 350 PLN
11TK klatki piersiowej 300 PLN
12TK klatki piersiowej z kontrastem 400 PLN
13TK klatki piersiowej w tym HRCT 300 PLN
14TK jamy brzusznej 250 PLN
15TK jamy brzusznej z kontrastem 500 PLN
16TK miednicy małej z kontrastem 350 PLN
17TK jamy brzusznej i miednicy małej z kontrastem 500 PLN
18TK jednego stawu lub jednej kości 250 PLN
19TK angiografia głowy 550 PLN
20TK angiografia szyi 550 PLN
21TK angiografia klatki piersiowej 550 PLN
22TK angiografia jamy brzusznej 550 PLN
23TK angiografia kończyn 550 PLN
24TK trauma scan całego ciała z kontrastem 800 PLN
25TK trauma scan całego ciała 700 PLN
26TK Dental szczęki 250 PLN
27TK Dental żuchwy 250 PLN
28Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa 1 film 10 PLN
29Opis badania TK -teleradiologia 80 PLN
30Konsultacja badania TK 100 PLN
31Asysta Anestezjologa 100 PLN
 w przypadku sedacji lub znieczulenia

DENSYTOMETRIA

1bad. dens. stawu kolanowego 90 PLN
2bad. dens. stawów biodrowych 90 PLN
3bad. dens. szyjki kości udowej 90 PLN
4bad. dens. kręgosłupa 90 PLN
5bad.dens. całego ciała /Total Body / 120 PLN
6pomiar dens. składu ciała BODY COMPOSITION 120 PLN
7pomiar dens. w pediatrii i dla niemowląt 100 PLN
8bad.dens.kręgosłupa i szyjki kości udowej 120 PLN
9bad.dens. ortopedyczne 90 PLN
10bad.dens. tkanki mięśniowej i tłuszczowej 100 PLN
11bad. dens. przedramienia 80 PLN
12bad. dens. z 10-letnią oceną ryzyka złamania 100 PLN

INNE

1Kopia zdjęcia na CD 7,50 PLN
2Kopia 1-go zdjęcia na kliszy 15 PLN
Pobierz PDF z cennikiem badań

Zdjęcia układu kostno-szkieletowego

Czaszka

1Czaszka AP + profil / 2 projekcje / 50 PLN
2Czaszka /1 projekcja / 30 PLN
3Czaszka / 3 projekcje / 80 PLN
4Czaszka / 4 projekcje / 120 PLN
5Nosogardło / tele / 80 PLN
6Siodełko tureckie 40 PLN
7Twarzoczaszka 40 PLN
8Zdjęcie transorbitalne / piramidy / 50 PLN
9Oczodoły / 1 projekcja / 40 PLN
10Oczodoły / 2 projekcje / 80 PLN
11Kość nosa / profil / 40 PLN
12Zdj. stawów skroniowych wg. Clementisha 45 PLN
13Zdjęcie żuchwy PA 40 PLN
14Zdjęcie żuchwy skos 40 PLN
15Zdjęcie łuku jarzmowego celowane /1 projekcja/ 40 PLN
16Zdjęcie zatok 45 PLN

Klatka piersiowa + jama brzuszna

1Klatka piersiowa PA 50 PLN
2Klatka piersiowa profil 35 PLN
3Klatka piersiowa profil z barytem 40 PLN
4Klatka piersiowa + profil 80 PLN
5Klatka piersiowa + profil z barytem 85 PLN
6Szczyty płuc wg. Lindblooma 45 PLN
7Żebra jednostronnie 40 PLN
8Obojczyk 40 PLN
9Mostek /1 projekcja / 40 PLN
10Mostek /2 projekcje / 80 PLN
11Stawy mostkowo – obojczykowe / 1 projekcja / 40 PLN
12Jama brzuszna /1 projekcja/ 55 PLN

Obręcz barkowa + kończyna górna

1Staw barkowy AP 40 PLN
2Staw barkowy AP + osiowe / 2 projekcje / 75 PLN
3Stawy barkowe porównawcze / 2 projekcje / 80 PLN
4Staw barkowy osiowy 40 PLN
5Stawy barkowe L + P + 2 osiowe / 4 projekcje / 140 PLN
6Łopatka / 1 projekcja / 40 PLN
7Łopatka / 2 projekcje / 70 PLN
8Kość ramieniowa / 2 projekcje / 80 PLN
9Kości ramieniowe L + P / 4 projekcje / 140 PLN
10Staw łokciowy AP + profil 40 PLN
11Stawy łokciowe L + P / AP + profil / 80 PLN
12Staw łokciowy skos 40 PLN
13Stawy łokciowe AP porównawcze L + P 40 PLN
14Przedramię AP + profil 80 PLN
15Przedramię L + P AP + profil / 4 projekcje / 120 PLN
16Nadgarstek AP + profil / 2 projekcje / 50 PLN
17Nadgarstki L + P AP + profil / 4 projekcje / 90 PLN
18Nadgarstek / jedna projekcja / 30 PLN
19Nadgarstek / trzy projekcje / 90 PLN
20Kość łódeczkowata / 1 projekcja / 30 PLN
21Kość łódeczkowata / 2 projekcje / 50 PLN
22Ręce AP porównawcze / 1 projekcja / 40 PLN
23Ręka profil / 1 projekcja / 30 PLN
24Ręka AP + profil / 2 projekcje / 60 PLN
25Ręce L + P AP + profil / 4 projekcje / 100 PLN
26Ręka lewa wiek kostny 40 PLN
27Palec / 2 projekcje / 40 PLN

Obręcz biodrowa + kończyna dolna

1Miednica 60 PLN
2Miednica mała 55 PLN
3Stawy biodrowe / 1 projekcja / 60 PLN
4Staw biodrowy osiowy / 1 projekcja / 40 PLN
5Stawy krzyżowo – biodrowe / 1 projekcja / 55 PLN
6Stawy krzyżowo-biodrowe skosy/2 projekcje/ 80 PLN
7Kość krzyżowo-ogonowa /1 projekcja / 70 PLN
8Kość krzyżowo-ogonowa / 2 projekcje / 80 PLN
9Kość udowa AP / 1 projekcja / 55 PLN
10Kość udowa AP + profil / 2 projekcje / 90 PLN
11Stawy kolanowe AP / 1 projekcja / 45 PLN
12Staw kolanowy AP + profil / 2 projekcje / 60 PLN
13Stawy kolanowe L + P AP + 2 profile/3 projekcje/ 100 PLN
14Staw kolanowy profil / 1 projekcja / 30 PLN
15Staw kolanowy zdj. tunelowe / 1 projekcja / 40 PLN
16Rzepka profil / 1 projekcja / 30 PLN
17Rzepki P + L osiowe / 1 projekcja / 40 PLN
18Kości podudzia AP + profil / 2 projekcje / 60 PLN
19Staw skokowy AP + profil / 2 projekcje / 50 PLN
20Stawy skokowe AP + 1 profil / 2 projekcje / 80 PLN
21Stawy skokowe AP + 2 profile / 3 projekcje / 90 PLN
22Kości piętowe – ostrogi / 2 projekcje / 50 PLN
23Kości piętowe osiowe / 1 projekcja / 40 PLN
24Stopy AP / 1 projekcja / 40 PLN
25Stopa AP + 1 profil / 2 projekcje / 60 PLN
26Stopy AP + 1 profil / 2 projekcje / 70 PLN
27Stopy AP + 2 profile / 3 projekcje / 90 PLN
28Stopa profil / 1 projekcja / 30 PLN
29Palec / 2 projekcje / 40 PLN

Kręgosłup

1Kręgosłup - zdjęcie celowane /1 projekcja/ 40 PLN

Kręgosłup szyjny - C

1Kręgosłup szyjny / profil 1 projekcja / 40 PLN
2Kręgosłup szyjny AP + profil / 2 projekcje / 60 PLN
3Kręgosłup szyjny - 2 skosy / 2 projekcje / 60 PLN
4Kręgosłup szyjny czynnościowy / 2 projekcje / 70 PLN
5Kręgosłup szyjny AP + profil + czynnościowy/4 proj. / 120 PLN
6Kręgosłup szyjny AP + profil + 2 skosy / 4 projekcje / 120 PLN
7Obrotnik / 1 projekcja / 40 PLN

Kręgosłup piersiowy - Th

1Kręgosłup piersiowy AP + profil 75 PLN
2Kręgosłup piersiowy profil 40 PLN

Kręgosłup lędźwiowy – LS

1Kręgosłup lędźwiowy AP + profil 75 PLN
2Kręgosłup lędźwiowy profil 40 PLN
3Kręgosłup lędźwiowy czynnościowy 80 PLN
4Kręgosłup – skolioza / 1 projekcja / 60 PLN
5Kręgosłup – kyfoza /1 projekcja / 60 PLN
6Kręgosłup lędźwiowy - zdjęcie skośne 1 projekcja 40 PLN